#7

Per | 11 de desembre de 2014

La música evoca totes les altres arts i també tots els sentits. Permet, com cap altra, trobar en la forma més simple la màxima bellesa.