#1

Per | 23 de novembre de 2014

La manera com els homes tracten les dones hauria de ser un dels indicadors de desenvolupament d’una societat.

375836_6820cad0ec_o

(Fotografia de Gisela Giardino, sota llicència CC by-sa)